นโยบายการจัดส่ง – Shipping policy

เวลาจัดส่ง

ระยะเวลาจัดส่ง: 1 ถึง 5 วันหลังจากระบบได้รับคำสั่งซื้อและยืนยันคำสั่งซื้อ(ยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดและเหตุสุดวิสัยอันเนื่องมาจากสภาพอากาศหรือธรรมชาติ)

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

จัดส่งฟรี – Delivery Fee

_ คุณสามารถสั่งซื้อออนไลน์ผ่านทางร้านค้าออนไลน์ https://healthblogthai.com/ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ ได้แก่ ชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์อีเมลและที่อยู่ในการจัดส่ง

_ จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ยืนยันการสั่งซื้อและรอการจัดส่งต่อไป

_ ชำระเพียง 100% ของมูลค่าการสั่งซื้อโดยตรงกับฝ่ายจัดส่งหลังจากได้รับสินค้าเพื่อตรวจสอบการสั่งซื้อ